تبلیغات
زبان انگلیسی سال اول دبیرستان - لغات مترادف ومتضاد کتاب زبا انگلیسی اول دبیرستان درس اول تا نهم
زبان انگلیسی سال اول دبیرستان
englishbook1
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

لغات مترادف ومتضاد کتاب زبا انگلیسی اول دبیرستان درس اول تا نهم

Lesson one

درس اول:

 

Meaning

Word

Synonym

Antonym

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

 

 

 

کوچک

little

small

کوچک

پرداخت کردن

Pay for

give

دادن

زیبا   

pretty

beautiful

زیبا

دوباره

again

Once more

یکبار دیگر

مایلم

I”d

I would

مایلم

معنی

کلمه

متضاد

معنی

مردن

die

live

زندگی کردن

زود

early

late

دیر

همه کس-هرکس

Any body-every body

nobody

هیچکس

کم

little

much

زیاد

دوست داشتن

love

hate

نفرت داشتن

بیشتر

more

less

کمتر

مشکل

difficult

easy

آسان

زیبا-خوش تیپ

Handsome

ugly

زشت

بیاد آوردن-بخاطر آوردن

remember

forget

فراموش کردن


Lesson Two

درس دوم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

پرورش دادن

grow

raise

پرورش دادن

 

قطعه-تکه

piece

part

قطعه-تکه

 

کاملا

quite

complete

کاملا

 

پشت

back

behind

پشت

 

باهوش-زرنگ

clever

bright

باهوش-زرنگ

 

بالا رفتن

climb

Go up

بالارفتن

 

امتحان

exam

test

امتحان

 

مزرعه

farm

field

مزرعه

 

کارگر مزرعه

farmhand

farm worker

کارگر مزرعه

 

تعمیر کردن

fix

repair

تعمیر کردن

 

رسیده (میوه )

ripe

green

نارس-کال ( میوه )

 

جنگل

jungle

forest

جنگل

 

زمین- سرزمین

land

ground

زمین- سرزمین

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

بیدار

awake

asleep

خوابالود

 

درپشت

On the back of

In front of

در جلو

 

بهتر

better

worse

بدتر

 

ابری

cloudy

sunny

آفتابی

 

سرد

cold

hot

گرم-داغ

 

درست

correct

incorrect

نارست

 

بدرستی

correctly

incorrectly

بطور نادرست

 

تاریک

dark

light

روشن

 

دور

far

near

نزدیک

 

پر

full

empty

خالی

 

دراز-طولانی

long

short

کوتاه

 

بالا

top

bottom

ته-زیر

 

Lesson three

درس سوم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

نزدیک

by

near

نزدیک

 

تعدادکم

few

little

کم

 

بزرگ-مشهور

great

Big-famous

بزرگ-مشهور

 

برگشتن

return

comeback

برگشتن

 

پس دادن

return

Give back

پس دادن

 

بنابراین

so

therefore

بنابراین

 

عاقل

wise

clever

باهوش

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

نزدیک

By-near

far

دور

 

تمیز

clean

dirty

کثیف

 

پیداکردن

find

loss

گم کردن- ازدست دادن

 

فراموش کردن

forget

remember

بیادآوردن-بخاطرآوردن

 

کم

Little-few

a lot

زیاد

 

 

 

 

 

 

Lesson Four

 درس چهارم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

 

 

 

 

 

دیگر- دیگری

another

other

دیگر- دیگری

 

نزدیک- کنار

Beside

Near-by

نزدیک- کنار

 

تمیز کردن

clear

clean

تمیز کردن

 

جالب

interesting

fun

جالب

 

شاید

maybe

perhaps

شاید

 

فقط

only

just

فقط

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

مدتی طولانی

A long time

A short time

مدتی کوتاه

 

قرض گرفتن

borrow

lend

قرض دادن

 

اول

first

last

آخر

 

جلو

front

back

پشت

 

بیشترین

most

least

کمترین

 

بیرون

out

in

درون-داخل

 

فشاردادن

push

pull

کشیدن

 

گرم

warm

cool

سرد

 

بدتر

worse

better

بهتر

 

بدترین

worst

best

بهترین

 

 

 

 

 

 

Lesson Five

درس پنجم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

تقاضا کردن-خواستن  

Ask for

Request-want

تقاضا کردن-خواستن

 

توانستن

Be able to

can

توانستن

 

نقاشی کردن

drawing

painting

نقاشی کردن

 

جنگ-نبرد

fight

war

جنگ-نبرد

 

سرانجام

finally

At last

سرانجام

 

تکرارکردن

repeat

Say again

تکرارکردن

 

پوشیدن

wear

Put on

پوشیدن

 

درحالیکه

while

when

درحالیکه

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

دوربودن-دورشدن

Be away

Be near

نزدیک بودن

 

جنگ-نبرد

Fight-war

peace

صلح-آرامش

 

باصدای بلند

loudly

quietly

باآرامش

 

فروختن

sell

buy

خریدن

 

اولین بار

The first time

The last time

آخرین بار

 

پوشیدن

Wear-put on

Take off

درآوردن

 

Lesson six:

درس ششم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

بالا

above

Up

بالا

 

اصلا-هرگز

At all

never

اصلا-هرگز

 

سرانجام

At last

finally

سرانجام

 

جذاب

attractive

Very nice

جذاب

 

ساختن

build

make

ساختن

 

تبدیل شدن به

Change into

turn into

تبدیل شدن به

 

دیگر-دیگری

else

Other-another

دیگر-دیگری

 

خوش قیافه-خوش تیپ-زیبا

Good looking

Hand some-pretty

خوش قیافه-خوش تیپ-زیبا

 

جستجوکردن

Look for

search

جستجوکردن

 

یکبار دیگر

Once more

again

دوباره

 

واقعا-درحقیقت

really

In fact

واقعا-درحقیقت

 

بالا آمدن- بلند شدن

rise

Come up

بالا آمدن- بلند شدن

 

تیم-گروه

team

group

تیم-گروه

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

بالا

Above-up

down

پایین

 

نادرست بودن

Be wrong

Be right

درست بودن

 

ساختن-درست کردن

Build-make

destroy

خراب کردن-نابودکردن

 

تیره-تاریک

dark

light

روشن

 

زیبا-خوش قیافه

Good looking

Handsome

Pretty-beautiful

ugly

زشت

 

به سختی

hardly

easily

به آسانی

 

هیچ چیز

Nothing-anything

Every thing

همه چیز

 

Lesson Seven

درس هفتم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

مطمئنا-حتما

certainly

sure

مطمئنا-حتما

 

سرد-خنک

cool

cold

سرد-خنک

 

کشف کردن-یافتن

discover

Find out

یافتن-فهمیدن

 

پروازباهم

Fly by

Fly near

پروازباهم

 

رمز-راز

mystery

secret

رمز-راز

 

به هیچ وجه- مهم نیست

Not at all

Never mind

به هیچ وجه- مهم نیست

 

ویژه-مخصوص

special

particular

ویژه-مخصوص

 

هنوز

still

yet

هنوز

 

معنی

کلمه

متضاد

کلمه

 

سرد-خنک

cool

warm

سرد-خنک

 

سرد

cold

hot

گرم-داغ

 

گم شدن

Get lost

find

پیدا کردن

 

بالا

high

low

پایین

 

کم کردن(رادیو)

Turn down

Turn up

زیادکردن-بلند کردن (صدای رادیو)

 

خاموش کردن

Turn off

Turn on

روشن کردن

 

Lesson Eight

درس هشتم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

پوشیدن

dress

Put on

پوشیدن

 

هیچکس

No one

Any one

هیچکس

 

تعمیر کردن

Repair

fix

تعمیر کردن

 

جواب دادن-پاسخ دادن

reply

answer

جواب دادن-پاسخ دادن

 

سهم-بخش

share

part

سهم-بخش

 

کلمه

معنی

متضاد

معنی

 

پوشیدن

Dress-put on

Take off

درآوردن

 

میزبان

host

guest

میهمان

 

گم کردن

lose

find

پیدا کردن

 

فقیر

poor

Rich

ثروتمند

 

غروب خورشید

sunset

sunrise

طلوع خورشید

 

 Lesson Nine

درس نهم: 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

تمام-همه

All

entire-whole

تمام-همه

 

یک قرن-صدسال

century

100years

یک قرن-صدسال

 

خدا-آفریدگار

creator

God

خدا-آفریدگار

 

مریض شدن

Get sick

Become ill

مریض شدن

 

راستگو-امانتدار

honest

truthful

راستگو-امانتدار

 

راستگویی-امانتداری

honesty

truthfulness

راستگویی-امانتداری

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

پذیرفتن

accept

reject

نپذیرفتن

 

درعرض

across

along

درطول

 

خراب کردن-نابودکردن

destroy

Build-make

درست کردن-ساختن

 

خالی

empty

full

پر

 

دشمن

enemy

friend

دوست

 

آخر

last

first

اول

 

درست

true

false

غلط

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 آذر 1391 :: نویسنده : امیر حسین کمالی
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:14 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis cuantos mg hay enter site natural cialis can i take cialis and ecstasy cialis professional yohimbe cialis reviews cialis daily reviews cialis cuantos mg hay warnings for cialis generic cialis 20mg tablets cialis efficacit
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:48 ب.ظ
من با آن سرگرم کننده هستم، زیرا من فقط چیزی را یافتم که به دنبال آن هستم.
شکار 4 روزه من را تمام کرده ام! خداوند شما را مردمی کند روز خوبی داشته باشی.
خدا حافظ
سه شنبه 8 اسفند 1396 10:28 ب.ظ
آیا تا به حال درباره اضافه کردن کمی بیش از مقالات خود فکر کرده اید؟

منظور من اینست، چیزی که شما میگویید مهم و همه چیز است.
با این وجود فقط تصور کنید اگر شما برخی از عکس های بزرگ و یا اضافه شده است
کلیپ های ویدئویی برای ارسال پست های بیشتر، "پاپ"! محتوای شما عالی است اما با تصاویر
و کلیپ، این وبلاگ مطمئنا می تواند یکی از بزرگترین در زمینه خود باشد.
وبلاگ بسیار خوب!
شنبه 5 اسفند 1396 08:43 ق.ظ
با تشکر برای ارسال عجیب و غریب! من به طور جدی از خواندن آن لذت بردم، شما می توانید یک نویسنده عالی باشید.
من مطمئن هستم که وبلاگ شما را نشانه گذاری می کنم و اغلب در آینده خواهم بود.
من می خواهم یکی را تشویق کنم تا کار بزرگ شما را ادامه بدهم
یک آخر هفته خوب!
دوشنبه 30 بهمن 1396 05:05 ب.ظ
مفید بود ممنون
دوشنبه 30 بهمن 1396 04:58 ب.ظ
ممنون از اشتراک گذاریتون
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:23 ب.ظ
When I initially commented I clicked the
"Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is
added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that
service? Many thanks!
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:41 ب.ظ
I simply could not go away your website prior to suggesting that I
extremely enjoyed the usual information an individual provide on your
guests? Is going to be again frequently to inspect new posts
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:40 ب.ظ
Very good article. I absolutely appreciate this website.
Continue the good work!
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:38 ب.ظ
This page truly has all the information and
facts I needed concerning this subject and didn't know who to ask.
دوشنبه 6 آذر 1396 06:33 ب.ظ
در صورت عدم پاسخ به سؤالات، واقعا چیز دلخواه است
همه چیز را کاملا درک کن، به جز این قطعه
از نوشتن حتی درک درستی هم می تواند داشته باشد.
جمعه 3 آذر 1396 05:17 ب.ظ
مقاله شگفت آور! این نوع اطلاعاتی است که
قرار است در سراسر وب به اشتراک گذاشته شود.
ترس در گوگل برای قرار دادن این بالا بردن نیست!

بیا بریم و وب سایتم را ببینم با تشکر =)
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:25 ب.ظ
من این وبسایت را از طریق پسر عمویش پیشنهاد کردم. من دیگر مطمئن نیستم که این پست از طریق او نوشته شده است، زیرا هیچکس دیگر چنین چیزی را در مورد مشکل من نمیداند.

شما باور نکردنی هستید! با تشکر!
یکشنبه 14 آبان 1396 02:34 ق.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
شنبه 13 آبان 1396 06:24 ب.ظ
شما واقعا یک مدیر وب عالی هستید. بارگذاری وب سایت
سرعت باور نکردنی است این نوع احساس می کند که شما هر ترفند منحصر به فرد را انجام می دهید.
علاوه بر این، محتویات شاهکار است. شما یک فعالیت با شکوه در این زمینه انجام داده اید!
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:23 ب.ظ
سلام عزیز من! من می خواهم بگویم که این مقاله شگفت انگیز است، خوب نوشته شده و آمده است
تقریبا همه اطلاعات مهم. من می خواهم پست های اضافی مانند این را ببینم.
دوشنبه 8 آبان 1396 09:45 ب.ظ
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما گشتم و خواستم
به ذکر است که من واقعا لذت بردن از مرور پست های وبلاگ شما.

در هر صورت من به فید شما مشترک خواهم شد و امیدوارم
شما یک بار زودتر نوشتید
دوشنبه 8 آبان 1396 11:54 ق.ظ
سلام برادران، قطعه ای نوشتنی از نوشتن و تقاضای خوب نظر داد
در این محل، من واقعا از این لذت بردم.
دوشنبه 8 آبان 1396 11:21 ق.ظ
من دوست داشتم تا آنجا که انجام خواهم داد
درست همین جا. طرح جذاب است، موضوع نویسنده شما شیک است.

با این وجود، شما فرمان دریافت بیش از آنچه که شما مایل به ارائه تحمل خرید
زیر. ناخودآگاه، بدون شک، بعد از آن بار دیگر به بار می آید
دقیقا همین طور تقریبا در اغلب موارد در مورد شما این را محافظت می کنید
افزایش دادن.
شنبه 15 مهر 1396 03:31 ب.ظ
وبلاگ عالی در اینجا! علاوه بر این شما
سایت خیلی سریع خیلی سریع! از چه میزبانی استفاده می کنی؟
آیا می توانم پیوند وابسته به میزبان شما را دریافت کنم؟

من می خواهم وب سایت من به سرعت به عنوان شما لول
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:23 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips.
Perhaps you can write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!
سه شنبه 7 شهریور 1396 12:06 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing
posted at this site is in fact nice.
شنبه 14 مرداد 1396 05:31 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your
weblog? My website is in the very same niche as yours and my visitors would really benefit from
a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you.
Appreciate it!
شنبه 14 مرداد 1396 12:57 ق.ظ
Thank you, I've recently been looking for information approximately this
subject for a while and yours is the greatest I've discovered so far.
But, what about the bottom line? Are you sure concerning the source?
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:15 ب.ظ
Hey there! I've been reading your site for some time
now and finally got the bravery to go ahead and give you a
shout out from Kingwood Texas! Just wanted to tell you keep up the great job!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:15 ب.ظ
If you want to get a great deal from this post then you have to apply such strategies to your
won blog.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:13 ب.ظ
I think this is among the most vital information for me. And i'm glad reading your
article. But should remark on few general things, The web site style
is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:07 ب.ظ
Good day very cool site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your site and
take the feeds also? I am satisfied to find so many helpful info right here
within the post, we'd like develop extra strategies on this
regard, thank you for sharing. . . . . .
دوشنبه 9 مرداد 1396 06:16 ق.ظ
Hey there I am so excited I found your weblog, I really found you by accident,
while I was researching on Yahoo for something else, Anyways I
am here now and would just like to say cheers for a tremendous post
and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
time to go through it all at the minute but I have
book-marked it and also added your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read much more, Please do keep
up the awesome b.
پنجشنبه 8 تیر 1396 04:55 ق.ظ
Howdy very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
I will bookmark your blog and take the feeds additionally?

I am glad to find a lot of useful info here in the publish, we need
work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.
. . . . .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : امیر حسین کمالی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :