تبلیغات
زبان انگلیسی سال اول دبیرستان - لغات مترادف ومتضاد کتاب زبا انگلیسی اول دبیرستان درس اول تا نهم
زبان انگلیسی سال اول دبیرستان
englishbook1
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

لغات مترادف ومتضاد کتاب زبا انگلیسی اول دبیرستان درس اول تا نهم

Lesson one

درس اول:

 

Meaning

Word

Synonym

Antonym

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

 

 

 

کوچک

little

small

کوچک

پرداخت کردن

Pay for

give

دادن

زیبا   

pretty

beautiful

زیبا

دوباره

again

Once more

یکبار دیگر

مایلم

I”d

I would

مایلم

معنی

کلمه

متضاد

معنی

مردن

die

live

زندگی کردن

زود

early

late

دیر

همه کس-هرکس

Any body-every body

nobody

هیچکس

کم

little

much

زیاد

دوست داشتن

love

hate

نفرت داشتن

بیشتر

more

less

کمتر

مشکل

difficult

easy

آسان

زیبا-خوش تیپ

Handsome

ugly

زشت

بیاد آوردن-بخاطر آوردن

remember

forget

فراموش کردن


Lesson Two

درس دوم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

پرورش دادن

grow

raise

پرورش دادن

 

قطعه-تکه

piece

part

قطعه-تکه

 

کاملا

quite

complete

کاملا

 

پشت

back

behind

پشت

 

باهوش-زرنگ

clever

bright

باهوش-زرنگ

 

بالا رفتن

climb

Go up

بالارفتن

 

امتحان

exam

test

امتحان

 

مزرعه

farm

field

مزرعه

 

کارگر مزرعه

farmhand

farm worker

کارگر مزرعه

 

تعمیر کردن

fix

repair

تعمیر کردن

 

رسیده (میوه )

ripe

green

نارس-کال ( میوه )

 

جنگل

jungle

forest

جنگل

 

زمین- سرزمین

land

ground

زمین- سرزمین

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

بیدار

awake

asleep

خوابالود

 

درپشت

On the back of

In front of

در جلو

 

بهتر

better

worse

بدتر

 

ابری

cloudy

sunny

آفتابی

 

سرد

cold

hot

گرم-داغ

 

درست

correct

incorrect

نارست

 

بدرستی

correctly

incorrectly

بطور نادرست

 

تاریک

dark

light

روشن

 

دور

far

near

نزدیک

 

پر

full

empty

خالی

 

دراز-طولانی

long

short

کوتاه

 

بالا

top

bottom

ته-زیر

 

Lesson three

درس سوم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

نزدیک

by

near

نزدیک

 

تعدادکم

few

little

کم

 

بزرگ-مشهور

great

Big-famous

بزرگ-مشهور

 

برگشتن

return

comeback

برگشتن

 

پس دادن

return

Give back

پس دادن

 

بنابراین

so

therefore

بنابراین

 

عاقل

wise

clever

باهوش

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

نزدیک

By-near

far

دور

 

تمیز

clean

dirty

کثیف

 

پیداکردن

find

loss

گم کردن- ازدست دادن

 

فراموش کردن

forget

remember

بیادآوردن-بخاطرآوردن

 

کم

Little-few

a lot

زیاد

 

 

 

 

 

 

Lesson Four

 درس چهارم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

 

 

 

 

 

دیگر- دیگری

another

other

دیگر- دیگری

 

نزدیک- کنار

Beside

Near-by

نزدیک- کنار

 

تمیز کردن

clear

clean

تمیز کردن

 

جالب

interesting

fun

جالب

 

شاید

maybe

perhaps

شاید

 

فقط

only

just

فقط

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

مدتی طولانی

A long time

A short time

مدتی کوتاه

 

قرض گرفتن

borrow

lend

قرض دادن

 

اول

first

last

آخر

 

جلو

front

back

پشت

 

بیشترین

most

least

کمترین

 

بیرون

out

in

درون-داخل

 

فشاردادن

push

pull

کشیدن

 

گرم

warm

cool

سرد

 

بدتر

worse

better

بهتر

 

بدترین

worst

best

بهترین

 

 

 

 

 

 

Lesson Five

درس پنجم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

تقاضا کردن-خواستن  

Ask for

Request-want

تقاضا کردن-خواستن

 

توانستن

Be able to

can

توانستن

 

نقاشی کردن

drawing

painting

نقاشی کردن

 

جنگ-نبرد

fight

war

جنگ-نبرد

 

سرانجام

finally

At last

سرانجام

 

تکرارکردن

repeat

Say again

تکرارکردن

 

پوشیدن

wear

Put on

پوشیدن

 

درحالیکه

while

when

درحالیکه

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

دوربودن-دورشدن

Be away

Be near

نزدیک بودن

 

جنگ-نبرد

Fight-war

peace

صلح-آرامش

 

باصدای بلند

loudly

quietly

باآرامش

 

فروختن

sell

buy

خریدن

 

اولین بار

The first time

The last time

آخرین بار

 

پوشیدن

Wear-put on

Take off

درآوردن

 

Lesson six:

درس ششم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

بالا

above

Up

بالا

 

اصلا-هرگز

At all

never

اصلا-هرگز

 

سرانجام

At last

finally

سرانجام

 

جذاب

attractive

Very nice

جذاب

 

ساختن

build

make

ساختن

 

تبدیل شدن به

Change into

turn into

تبدیل شدن به

 

دیگر-دیگری

else

Other-another

دیگر-دیگری

 

خوش قیافه-خوش تیپ-زیبا

Good looking

Hand some-pretty

خوش قیافه-خوش تیپ-زیبا

 

جستجوکردن

Look for

search

جستجوکردن

 

یکبار دیگر

Once more

again

دوباره

 

واقعا-درحقیقت

really

In fact

واقعا-درحقیقت

 

بالا آمدن- بلند شدن

rise

Come up

بالا آمدن- بلند شدن

 

تیم-گروه

team

group

تیم-گروه

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

بالا

Above-up

down

پایین

 

نادرست بودن

Be wrong

Be right

درست بودن

 

ساختن-درست کردن

Build-make

destroy

خراب کردن-نابودکردن

 

تیره-تاریک

dark

light

روشن

 

زیبا-خوش قیافه

Good looking

Handsome

Pretty-beautiful

ugly

زشت

 

به سختی

hardly

easily

به آسانی

 

هیچ چیز

Nothing-anything

Every thing

همه چیز

 

Lesson Seven

درس هفتم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

مطمئنا-حتما

certainly

sure

مطمئنا-حتما

 

سرد-خنک

cool

cold

سرد-خنک

 

کشف کردن-یافتن

discover

Find out

یافتن-فهمیدن

 

پروازباهم

Fly by

Fly near

پروازباهم

 

رمز-راز

mystery

secret

رمز-راز

 

به هیچ وجه- مهم نیست

Not at all

Never mind

به هیچ وجه- مهم نیست

 

ویژه-مخصوص

special

particular

ویژه-مخصوص

 

هنوز

still

yet

هنوز

 

معنی

کلمه

متضاد

کلمه

 

سرد-خنک

cool

warm

سرد-خنک

 

سرد

cold

hot

گرم-داغ

 

گم شدن

Get lost

find

پیدا کردن

 

بالا

high

low

پایین

 

کم کردن(رادیو)

Turn down

Turn up

زیادکردن-بلند کردن (صدای رادیو)

 

خاموش کردن

Turn off

Turn on

روشن کردن

 

Lesson Eight

درس هشتم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

پوشیدن

dress

Put on

پوشیدن

 

هیچکس

No one

Any one

هیچکس

 

تعمیر کردن

Repair

fix

تعمیر کردن

 

جواب دادن-پاسخ دادن

reply

answer

جواب دادن-پاسخ دادن

 

سهم-بخش

share

part

سهم-بخش

 

کلمه

معنی

متضاد

معنی

 

پوشیدن

Dress-put on

Take off

درآوردن

 

میزبان

host

guest

میهمان

 

گم کردن

lose

find

پیدا کردن

 

فقیر

poor

Rich

ثروتمند

 

غروب خورشید

sunset

sunrise

طلوع خورشید

 

 Lesson Nine

درس نهم: 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

تمام-همه

All

entire-whole

تمام-همه

 

یک قرن-صدسال

century

100years

یک قرن-صدسال

 

خدا-آفریدگار

creator

God

خدا-آفریدگار

 

مریض شدن

Get sick

Become ill

مریض شدن

 

راستگو-امانتدار

honest

truthful

راستگو-امانتدار

 

راستگویی-امانتداری

honesty

truthfulness

راستگویی-امانتداری

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

پذیرفتن

accept

reject

نپذیرفتن

 

درعرض

across

along

درطول

 

خراب کردن-نابودکردن

destroy

Build-make

درست کردن-ساختن

 

خالی

empty

full

پر

 

دشمن

enemy

friend

دوست

 

آخر

last

first

اول

 

درست

true

false

غلط

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 آذر 1391 :: نویسنده : امیر حسین کمالی
شنبه 22 دی 1397 03:47 ب.ظ
топ кредит
взять кредит на карту
кредит в интернете украина
кредит онлайн на карту украина
взять онлайн кредит
شنبه 22 دی 1397 03:38 ب.ظ
кредит в интернете украина
кредит онлайн на карту
взять кредит онлайн украина
оформить онлайн кредит
онлайн кредиты в украине
شنبه 22 دی 1397 03:17 ب.ظ
оформить кредит онлайн на карту
получить кредит онлайн
кредит наличными на карту
кредит онлайн на карту без отказа украина
онлайн кредит на карту
شنبه 22 دی 1397 03:08 ب.ظ
кредиты через интернет
кредит онлайн на карту
кредит без отказа срочно украина
кредит онлайн на картку
взять кредит онлайн на банковскую карту украина
شنبه 22 دی 1397 02:52 ب.ظ
кредит на карту круглосуточно
онлайн кредит на карту без отказа украина круглосуточно
кредит всем без отказа украина
кредит всем без отказа украина
интернет кредиты
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Many thanks, I appreciate it!
cialis prezzo al pubblico no prescription cialis cheap cialis 5mg billiger weblink price cialis interactions for cialis dosagem ideal cialis cialis kaufen bankberweisung compare prices cialis uk cialis pills cialis tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:56 ق.ظ

Seriously plenty of superb facts.
prezzo di cialis in bulgaria achat cialis en europe india cialis 100mg cost cialis manufacturer coupon cialis usa cost deutschland cialis online cialis kamagra levitra we like it cialis soft gel cialis baratos compran uk tadalafil 5mg
سه شنبه 13 آذر 1397 11:03 ب.ظ

Thank you, Wonderful stuff.
cialis for sale in europa click here cialis daily uk import cialis canada discount drugs cialis buy name brand cialis on line how to purchase cialis on line cialis side effects generic for cialis cialis super kamagra acquistare cialis internet
سه شنبه 13 آذر 1397 12:33 ق.ظ

You definitely made your point!
weblink price cialis cialis 5mg cipla cialis online cialis professional yohimbe cialis daily dose generic generic cialis soft gels buy original cialis cialis 5 effetti collaterali cialis coupon cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 11:35 ق.ظ

Lovely postings. Kudos!
cialis pills price each prezzo cialis a buon mercato price cialis wal mart pharmacy compare prices cialis uk cialis vs viagra we use it 50 mg cialis dose cialis qualitat how do cialis pills work how to buy cialis online usa cialis en 24 hora
یکشنبه 11 آذر 1397 10:59 ق.ظ

Great forum posts. Cheers.
cialis sale online cuanto cuesta cialis yaho cialis coupons we like it cialis soft gel cialis official site buy original cialis cialis professional yohimbe cialis australia org cialis mit grapefruitsaft acheter du cialis a geneve
جمعه 9 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Good facts. Thank you!
cialis online nederland cialis 5 mg buy 200 cialis coupon try it no rx cialis venta de cialis canada cialis without a doctor's prescription safe dosage for cialis recommended site cialis kanada opinioni cialis generico cialis para que sirve
جمعه 9 آذر 1397 12:34 ق.ظ

Really tons of useful material!
cialis australia org comprar cialis 10 espa241a low dose cialis blood pressure cialis generisches kanada warnings for cialis how do cialis pills work rezeptfrei cialis apotheke cialis 05 cialis coupons cialis kamagra levitra
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:12 ب.ظ

You mentioned that exceptionally well!
acquisto online cialis buy cialis online legal cialis 10 doctissimo generic cialis pill online cialis manufacturer coupon cialis rezeptfrei cialis coupon cialis uk cialis 20mg prix en pharmacie we recommend cialis best buy
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:49 ق.ظ

Regards. Fantastic stuff.
buy name brand cialis on line canadian drugs generic cialis click here cialis daily uk american pharmacy cialis cialis pills price each click here cialis daily uk cialis dose 30mg india cialis 100mg cost how do cialis pills work cialis en mexico precio
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:30 ب.ظ

With thanks, Terrific information!
cialis en mexico precio cialis 20 mg cialis rckenschmerzen generic cialis 20mg tablets brand cialis generic cialis coupon generic cialis 20mg uk buying cialis in colombia cialis online nederland miglior cialis generico
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:26 ق.ظ

Thanks a lot, Fantastic information.
cialis for daily use we choice cialis pfizer india buying cialis overnight cialis kamagra levitra we choice cialis uk sublingual cialis online i recommend cialis generico get cheap cialis canadian drugs generic cialis india cialis 100mg cost
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:53 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
levitra 20mg buy levitra 20 mg buy levitra vardenafil vardenafil 20mg buy 10 mg levitra vardenafil 20mg generic levitra levitra 20 mg buy levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 12:06 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
no prescription cialis cheap if a woman takes a mans cialis cialis kamagra levitra tadalafil generic il cialis quanto costa calis generico cialis mexico cialis sans ordonnance cialis generic cialis 5mg prix
شنبه 7 مهر 1397 06:50 ب.ظ

Really quite a lot of good information!
tadalafil 10 mg cost of cialis per pill cialis online cost of cialis cvs cialis tablets for sale buy online cialis 5mg cialis 20mg cialis for bph cialis bula cheap cialis
جمعه 23 شهریور 1397 05:36 ب.ظ

Seriously many of great tips.
try it no rx cialis cialis mit grapefruitsaft generic cialis at the pharmacy cialis y deporte cialis para que sirve cialis sale online cialis canada on line wow cialis tadalafil 100mg cialis online napol we use it 50 mg cialis dose
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:25 ق.ظ

Cheers, I enjoy it.
cialis purchasing walgreens price for cialis cialis kaufen wo tadalafil comprar cialis 10 espa241a buy online cialis 5mg cialis cuantos mg hay overnight cialis tadalafil what is cialis rezeptfrei cialis apotheke
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:40 ب.ظ

Awesome info. Thanks!
discount canadian pharmacies canadian pharmaceuticals stocks aarp recommended canadian online pharmacies canadian rx world pharmacy pharmacy canada reviews canadian pharmaceuticals nafta top rated canadian pharmacies online cialis from canada canadian medications by mail canada medication
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:16 ق.ظ

Terrific advice. Thanks.
buy viagra cheap online best buy for viagra vigara canadian viagra online sildenafil pharmacy buy pfizer viagra online where can i buy a viagra canadian viagra online canadian pharmacy viagra viagra buy viagra pharmacy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:42 ب.ظ

You revealed that effectively!
wow cialis 20 only now cialis 20 mg cialis preise schweiz cialis sans ordonnance cialis diario compra cialis daily dose generic cost of cialis cvs compare prices cialis uk cialis arginine interactio cialis dosage recommendations
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:07 ق.ظ

This is nicely said. .
weblink price cialis no prescription cialis cheap safe dosage for cialis cialis for sale in europa discount cialis cialis generisches kanada generic cialis in vietnam cialis 5 mg effetti collateral achat cialis en suisse buy cialis sample pack
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:32 ق.ظ

You reported this very well.
cialis cost generic cialis pill online precios de cialis generico cialis per paypa cialis qualitat cialis patent expiration cialis 200 dollar savings card tadalafil the best choice cialis woman precios de cialis generico
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:31 ق.ظ

Useful content. Kudos!
to buy viagra generic viagra order where to buy viagra on line buy viagra overnight shipping buying viagra online legal buy pharmaceutical viagra buying online viagra viagra buy viagra pharmacy online viagra viagra online uk order online viagra
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:54 ب.ظ

Useful knowledge. Appreciate it!
generic cialis in vietnam prezzo cialis a buon mercato 200 cialis coupon cialis daily dose generic cialis prezzo al pubblico 40 mg cialis what if i take cialis lowest price cipla cialis online ou trouver cialis sur le net achat cialis en europe
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:32 ق.ظ

Awesome posts. Thank you!
cialis online deutschland cialis cost cialis 20mg preis cf how does cialis work cialis generic tadalafil buy canadian drugs generic cialis cialis online holland cialis canada cialis australian price when will generic cialis be available
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : امیر حسین کمالی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :